KUNSTIRING 10-12 AASTASTELE

Kiire kasvamise ja enese tundmaõppimise aeg, mil on oluline hoida kunstihuvi ja eneseväljendusoskust must-valge (enese)kriitilisuse ja liigse helendavas nutimaailmas viibimise eest. Kunstiringi fookus liigub abstraktse ja loova mõtlemise teadliku arendamise ja konkreetsete kujutamisoskuste õppimise suunas.

Juhendaja roll on lisaks kunstihuvi toitmisele treenida vaatlus- ja kujutamisoskuseid ning samm-sammult õpetada komplekstemaid töövõtteid.

Lisaks põhihooaja stuudiotundidele on selles vanuses kunstihuvilistel võimalik osaleda suvistes kunstilaagrites nii Tallinnas kui Pivarootsis.

Kunstiringi tegevus on suunatud järgmiste õpiväljunditeni jõudmisele:

Õpilane

 • vaatleb kunstiteoseid nii originaalis kui repro vahendusel ja arutleb nähtu üle;
 • teab lähiümbruse olulisemaid kunstimuuseume ja -galeriisid;
 • väljendab end loovalt ja isikupäraselt, kasutades selleks erinevaid tehnikaid ja materjale;
 • märkab valguse-varju ja vormi seoseid, taotleb natuuriülesannetes visuaalset realismi;
 • teab ja oskab kasutada lihtsamaid perspektiivireegleid;
 • arvestab pildi loomisel lihtsamate kompositsioonireeglitega;
 • teab inimese proportsioone;
 • oskab segada natuurilähedasi värvitoone;
 • on tuttav disainiprotsessi põhiosadega;
 • abstraheerib kujutist;
 • kasutab kunstialast sõnavara teoste kirjeldamisel ja õpitu reflekteerimisel;
 • kasutab ohutult kunstitunni töövahendeid ja hoiab oma töökoha korras;
 • väärtustab keskkonnasäästlikkust loomeprotsessis;
 • tegutseb nii iseseisvalt kui ka koos grupiga, arvestab kaaslastega.

VAATAN LÄHEMALT

2023 – 2024 õppeaasta

Avakogunemine toimub 31. augustil kell 18:00

Korralised tunnid algavad 4. septembril 2023 ja kestavad 26. maini 2024.

Riiklikel koolivaheaegadel ja pühadel tunde Sally Stuudio Kunstikoolis üldjuhul ei toimu.

Kunstipraktika toimub 5. kuni 10. august 2024. a Pivarootsis.

Eelregistreerimine kunstipraktikale on avatud, 7-12-aastastele õpilastele on kokku 15 kohta.

Sally Stuudio õpilased, õpetajad ja kõik majalised lähtuvad oma tegevuses ja otsustes stuudio põhiväärtustest: hoolivus, sisukus ja loovus. Samuti ülaltoodud eetikakoodeksist. Tunnid toimuvad õppekavade alusel kontaktõppes ja erandkorras e-kunstikooli vahendusel. Igapäevaselt palume veel silmas pidada alljärgnevat kodukorda:

 • kui oled haige, jää palun kojuja lepi kokku aeg, millal tulla oma tundi asendama;
 • välisuks avatakse uksekella helistamisel;
 • välisriided saab jätta 2. korruse fuajee valveta garderoobi;
 • stuudiosse sisenedes tuleb käed desinfitseerida;
 • nakkushaiguste leviku perioodil tuleb eranditult kõigilkanda stuudio ruumes kaitsemaski ja järgida stuudio töötajate juhiseid nakkusohu minimiseerimiseks;
 • stuudio ruumes on kohustuslikud vahetusjalatsid, porised jäljed tuleb ise koheselt koristada;
 • söömine-joomine ja sõpradega jututamine toimub 1. korruse galeriis ning kasutatud sööginõud tuleb ise puhtaks pesta;
 • tundidesse tuleb jõuda 10 minutit enneõppetöö algust ning võimaliku hilinemise / puudumise korral sellest kooli teavitada telefonil 641 8518, et tagada sujuv õppetöö korraldus;
 • tunni ajaks tuleb mobiiltelefon lülitada vaiksele rezhiimile;
 • kaasõpilasi ja nende töid tohib tunnis pildistada ning sotsiaalvõrgustikes jagada ainult sõbralikult, hoolivalt japildistatu nõusolekul;
 • töö alustamisel tuleb alati esmalt kirjutada alusmaterjalile enda nimi, grupi tunnus, töö teema ja kuupäev;
 • kasutatud pintslid jm töövahendid tuleb ise puhtaks pesta, desinfitseerida ja panna õigele kohaletagasi;
 • ruumist viimasena lahkudes tuleb lülitada välja valgustus jm elektriseadmed, sh. arvutid.

Sally Stuudio kunstikooli õppemaks sisaldab lepingus kokkulepitud õppetöös osalemise ja vajalikud töövahendid ning -materjalid. Õppemaksule ei lisandu muid varjatud tasusi.

Õppemaksule laieneb tulumaksusoodustus, vaata soodustuse reegleid lähemalt EMTA lehel.

Õppemaksu tasumine toimub reeglina poolaasta kaupa registreerimisel saadetava makselingi kaudu. Erandkorras on võimalik tasuda õppemaksu osamaksetena.

2023 – 2024 õppetasud

Õppekava Kunstiaabits”, EHIS nr 123457

 • tunnid 1 x ndl-s (2 tundi korraga),
  I poolaasta 260 EUR,
  II poolaasta 325 EUR, kuumaksena ehk erandkord á 67 EUR
 • tunnid 1 või 2 x ndl-s (4 tundi kokku),
  I poolaasta 360 EUR,
  II poolaasta 450 EUR, kuumaksena ehk erandkord á 92 EUR

Rasked ajad? Vajaksid õppemaksu tasumisel abi? Ülevaate Tallinna ja lähivaldade huviharidustoetustest leiad siit.

Sally figuur

KUNSTIRING 10-12 AASTASTELE

Kiire kasvamise ja enese tundmaõppimise aeg, mil on oluline hoida kunstihuvi ja eneseväljendusoskust must-valge (enese)kriitilisuse ja liigse helendavas nutimaailmas viibimise eest. Kunstiringi fookus liigub abstraktse ja loova mõtlemise teadliku arendamise ja konkreetsete kujutamisoskuste õppimise suunas.

Juhendaja roll on lisaks kunstihuvi toitmisele treenida vaatlus- ja kujutamisoskuseid ning samm-sammult õpetada komplekstemaid töövõtteid.

Lisaks põhihooaja stuudiotundidele on selles vanuses kunstihuvilistel võimalik osaleda suvistes kunstilaagrites nii Tallinnas kui Pivarootsis.

VAATAN LÄHEMALT

Kunstiringi tegevus on suunatud järgmiste õpiväljunditeni jõudmisele.

Õpilane

 • vaatleb kunstiteoseid nii originaalis kui repro vahendusel ja arutleb nähtu üle;
 • teab lähiümbruse olulisemaid kunstimuuseume ja -galeriisid;
 • väljendab end loovalt ja isikupäraselt, kasutades selleks erinevaid tehnikaid ja materjale;
 • märkab valguse-varju ja vormi seoseid, taotleb natuuriülesannetes visuaalset realismi;
 • teab ja oskab kasutada lihtsamaid perspektiivireegleid;
 • arvestab pildi loomisel lihtsamate kompositsioonireeglitega;
 • teab inimese proportsioone;
 • oskab segada natuurilähedasi värvitoone;
 • on tuttav disainiprotsessi põhiosadega;
 • abstraheerib kujutist;
 • kasutab kunstialast sõnavara teoste kirjeldamisel ja õpitu reflekteerimisel;
 • kasutab ohutult kunstitunni töövahendeid ja hoiab oma töökoha korras;
 • väärtustab keskkonnasäästlikkust loomeprotsessis;
 • tegutseb nii iseseisvalt kui ka koos grupiga, arvestab kaaslastega.

2023 – 2024 õppeaasta

Avakogunemine toimub 31. augustil kell 18:00

Korralised tunnid algavad 4. septembril 2023 ja kestavad 26. maini 2024.

Riiklikel koolivaheaegadel ja pühadel tunde Sally Stuudio Kunstikoolis üldjuhul ei toimu.

Kunstipraktika toimub 5. kuni 10. august 2024. a Pivarootsis.

Eelregistreerimine kunstipraktikale on avatud, 7-12-aastastele õpilastele on kokku 15 kohta.

Sally Stuudio õpilased, õpetajad ja kõik majalised lähtuvad oma tegevuses ja otsustes stuudio põhiväärtustest: hoolivus, sisukus ja loovus. Samuti ülaltoodud eetikakoodeksist. Tunnid toimuvad õppekavade alusel kontaktõppes ja erandkorras e-kunstikooli vahendusel. Igapäevaselt palume veel silmas pidada alljärgnevat kodukorda:

 • kui oled haige, jää palun kojuja lepi kokku aeg, millal tulla oma tundi asendama;
 • välisuks avatakse uksekella helistamisel;
 • välisriided saab jätta 2. korruse fuajee valveta garderoobi;
 • stuudiosse sisenedes tuleb käed desinfitseerida;
 • nakkushaiguste leviku perioodil tuleb eranditult kõigilkanda stuudio ruumes kaitsemaski ja järgida stuudio töötajate juhiseid nakkusohu minimiseerimiseks;
 • stuudio ruumes on kohustuslikud vahetusjalatsid, porised jäljed tuleb ise koheselt koristada;
 • söömine-joomine ja sõpradega jututamine toimub 1. korruse galeriis ning kasutatud sööginõud tuleb ise puhtaks pesta;
 • tundidesse tuleb jõuda 10 minutit enneõppetöö algust ning võimaliku hilinemise / puudumise korral sellest kooli teavitada telefonil 641 8518, et tagada sujuv õppetöö korraldus;
 • tunni ajaks tuleb mobiiltelefon lülitada vaiksele rezhiimile;
 • kaasõpilasi ja nende töid tohib tunnis pildistada ning sotsiaalvõrgustikes jagada ainult sõbralikult, hoolivalt japildistatu nõusolekul;
 • töö alustamisel tuleb alati esmalt kirjutada alusmaterjalile enda nimi, grupi tunnus, töö teema ja kuupäev;
 • kasutatud pintslid jm töövahendid tuleb ise puhtaks pesta, desinfitseerida ja panna õigele kohaletagasi;
 • ruumist viimasena lahkudes tuleb lülitada välja valgustus jm elektriseadmed, sh. arvutid.

Sally Stuudio kunstikooli õppemaks sisaldab lepingus kokkulepitud õppetöös osalemise ja vajalikud töövahendid ning -materjalid. Õppemaksule ei lisandu muid varjatud tasusi.

Õppemaksule laieneb tulumaksusoodustus, vaata soodustuse reegleid lähemalt EMTA lehel.

Õppemaksu tasumine toimub reeglina poolaasta kaupa registreerimisel saadetava makselingi kaudu. Erandkorras on võimalik tasuda õppemaksu osamaksetena.

2023 – 2024 õppetasud

Õppekava Kunstiaabits”, EHIS nr 123457

 • tunnid 1 x ndl-s (2 tundi korraga),
  I poolaasta 260 EUR,
  II poolaasta 325 EUR, kuumaksena ehk erandkord á 67 EUR
 • tunnid 1 või 2 x ndl-s (4 tundi kokku),
  I poolaasta 360 EUR,
  II poolaasta 450 EUR, kuumaksena ehk erandkord á 92 EUR

Rasked ajad? Vajaksid õppemaksu tasumisel abi? Ülevaate Tallinna ja lähivaldade huviharidustoetustest leiad siit.

Sally figuur

Vali sobiv kunstiringi grupp või grupid

Registreerimine ootenimekirjadesse. Grupid komplekteeritud.

NB!
Kui valid 2 aega ehk 4 akadeemilist tundi nädalas, on I poolaasta õppemaks kokku 360 EUR ja II poolaasta oma 450 EUR.
Kui soovid osaleda enam kui 2 grupi töös, võta palun ühendust kooliga stuudio@sallystuudio.ee

Vali sobiv kunstiringi grupp või grupid

Registreerimine ootenimekirjadesse. Grupid komplekteeritud.

NB!
Kui valid 2 aega ehk 4 akadeemilist tundi nädalas, on I poolaasta õppemaks kokku 360 EUR ja II poolaasta oma 450 EUR.
Kui soovid osaleda enam kui 2 grupi töös, võta palun ühendust kooliga stuudio@sallystuudio.ee