KUNSTIKOOLITUS

KUNSTIKOOLITUS

Täiendkoolitused üld- ja huvihariduse õpetajatele.

Õpetajate täiendkoolituse keskmes on parimate praktikate süsteemne jagamine ja ühise teadmise loomine. Kõik koolitused on ülesehitatud nii, et
muudame kohapeal kasutatavad meetodid läbipaistvaks ja analüüsime neid didaktika vaatepunktist. Ikka selleks, et saada sügavuti aru ja teadvustada,
miks midagi võiks teha just nii või teisiti.

Koolituse lõpetanutele õppekava täitmisel täiendkoolituse tunnistus, osalejatele soovi korral osalemistõend. Eraisikust õppemaksu tasujale tulumaksusoodustus.

VÄRVUSÕPETUSE DIDAKTIKA

VAATAMISE KOOLI METOODIKA

Värvusõpetuse didaktika kursus on koostatud kunstiõpetajale, kes tahab paremini mõista värvide maailma ja seda oma õpilastele edasi anda. Kursuse aluseks on A. Kösteri koostatud Sally Stuudio “Värvusõpetuse tööraamat”. Kursuse käigus teeme erinevaid katseid ja loome didaktilisi mänge.
Igal osalejal valmib komplekt näitlikke õppevahendeid.

Koolitus avab Tallinna Kunstihoone haridusprogrammi “Vaatamise kool” metoodika tausta ning aitab leida vastuse küsimustele „Kuidas inspireerida ja toetada eri vanuses õpilasi loomeprotsessis?“ ning „Mis on pop-up-näitus kooliskeskkonnas?“.
Kursuse käigus harjutame näituse kui vaataja- ja õpikogemuse refleksioonimeetodi loomist.

VÄRVUSÕPETUSE DIDAKTIKA

Värvusõpetuse didaktika kursus on koostatud kunstiõpetajale, kes tahab paremini mõista värvide maailma ja seda oma õpilastele edasi anda. Kursuse aluseks on A. Kösteri koostatud Sally Stuudio “Värvusõpetuse tööraamat”. Kursuse käigus teeme erinevaid katseid ja loome didaktilisi mänge.
Igal osalejal valmib komplekt näitlikke õppevahendeid.

VAATAMISE KOOLI METOODIKA

Koolitus avab Tallinna Kunstihoone haridusprogrammi “Vaatamise kool” metoodika tausta ning aitab leida vastuse küsimustele „Kuidas inspireerida ja toetada eri vanuses õpilasi loomeprotsessis?“ ning „Mis on pop-up-näitus kooliskeskkonnas?“.
Kursuse käigus harjutame näituse kui vaataja- ja õpikogemuse refleksioonimeetodi loomist.