KUNSTIRING 5-6 AASTASTELE

Lapse joonistused on selles vanuses isikupärased omamaailma peegeldused. Samm-sammult kujunevad intellektuaalsele realismile omased sümbolid ja skeemid nii kujundites kui värvis.

Juhendaja roll on eelkõige inspireerida, õpetada töövahendite ja –materjalide kasutamist ning toetada lapse kujutamisoskuste loomulikku arengut. Liigne sekkumine, “õpetamine” ja rohkete eeskujude kasutamine pidurdab pikemas perspektiivis arengut ning nullib võimaluse isikupärase loojakäekirja kujunemiseks.

Kunstitamine on hea üldettevalmistus kooliks ning harjutab grupis töötamise ning teistega arvestamise oskust.

Kunstiringi tegevus on suunatud järgmiste õpiväljunditeni jõudmisele:

Õpilane

 • kuulab sissejuhatavat jutustust, arutleb selle teemal ja loob järgnevalt oma kunstitöö;
 • vaatleb pildimaterjali ja ümbritsevat keskkonda, arutleb abiküsimuste abil nähtu üle;
 • märkab erinevaid detaile ning nendevahelisi seoseid, oskab neid oma sümbolite ja skeemide abil kujutada;
 • kujutab maastikke ja inimesi eakohasel viisil;
 • kasutab vesivärve, teab primaar- ja oskab segada sekundaarvärve;
 • jutustab lugusid ja kujutab neid eakohaseid skeeme kasutades;
 • keskendub alustatud tööle ja viib selle lõpuni;
 • koristab tööpinna ja puhastab töövahendid, püüab toimida keskkonda ja materjale säästvalt.
 • kirjeldab enda ja teiste teoseid: värve, meeleolu, lugu;
 • kuulab teiste laste arvamusi, küsib teostega seotud küsimusi;
 • kasutab tunnis kasutatud kunstialast sõnavara – maal, joonistus, foto, skulptuur, monument, molbert jne.

VAATAN LÄHEMALT

2023 – 2024 õppeaasta

Avakogunemine toimub 31. augustil kell 18:00

Korralised tunnid algavad 4. septembril 2023 ja kestavad 26. maini 2024.

Riiklikel koolivaheaegadel ja pühadel tunde Sally Stuudio Kunstikoolis üldjuhul ei toimu.

Sally Stuudio õpilased, õpetajad ja kõik majalised lähtuvad oma tegevuses ja otsustes stuudio põhiväärtustest: hoolivus, sisukus ja loovus. Samuti ülaltoodud eetikakoodeksist. Tunnid toimuvad õppekavade alusel kontaktõppes ja erandkorras e-kunstikooli vahendusel. Igapäevaselt palume veel silmas pidada alljärgnevat kodukorda:

 • kui oled haige, jää palun kojuja lepi kokku aeg, millal tulla oma tundi asendama;
 • välisuks avatakse uksekella helistamisel;
 • välisriided saab jätta 2. korruse fuajee valveta garderoobi;
 • stuudiosse sisenedes tuleb käed desinfitseerida;
 • nakkushaiguste leviku perioodil tuleb eranditult kõigilkanda stuudio ruumes kaitsemaski ja järgida stuudio töötajate juhiseid nakkusohu minimiseerimiseks;
 • stuudio ruumes on kohustuslikud vahetusjalatsid, porised jäljed tuleb ise koheselt koristada;
 • söömine-joomine ja sõpradega jututamine toimub 1. korruse galeriis ning kasutatud sööginõud tuleb ise puhtaks pesta;
 • tundidesse tuleb jõuda 10 minutit enneõppetöö algust ning võimaliku hilinemise / puudumise korral sellest kooli teavitada telefonil 641 8518, et tagada sujuv õppetöö korraldus;
 • tunni ajaks tuleb mobiiltelefon lülitada vaiksele rezhiimile;
 • kaasõpilasi ja nende töid tohib tunnis pildistada ning sotsiaalvõrgustikes jagada ainult sõbralikult, hoolivalt japildistatu nõusolekul;
 • töö alustamisel tuleb alati esmalt kirjutada alusmaterjalile enda nimi, grupi tunnus, töö teema ja kuupäev;
 • kasutatud pintslid jm töövahendid tuleb ise puhtaks pesta, desinfitseerida ja panna õigele kohaletagasi;
 • ruumist viimasena lahkudes tuleb lülitada välja valgustus jm elektriseadmed, sh. arvutid.

Sally Stuudio kunstikooli õppemaks sisaldab lepingus kokkulepitud õppetöös osalemise ja vajalikud töövahendid ning -materjalid. Õppemaksule ei lisandu muid varjatud tasusi.

Õppemaksule laieneb tulumaksusoodustus, vaata soodustuse reegleid lähemalt EMTA lehel.

Õppemaksu tasumine toimub reeglina poolaasta kaupa registreerimisel saadetava makselingi kaudu. Erandkorras on võimalik tasuda õppemaksu osamaksetena.

2023 – 2024 õppetasud

Õppekava Kunstiaabits”, EHIS nr 123457

 • tunnid 1 x ndl-s (2 tundi korraga),
  I poolaasta 260 EUR,
  II poolaasta 325 EUR, kuumaksena ehk erandkord á 67 EUR
 • tunnid 1 või 2 x ndl-s (4 tundi kokku),
  I poolaasta 360 EUR,
  II poolaasta 450 EUR, kuumaksena ehk erandkord á 92 EUR

Rasked ajad? Vajaksid õppemaksu tasumisel abi? Ülevaate Tallinna ja lähivaldade huviharidustoetustest leiad siit.

KUNSTIRING 5-6 AASTASTELE

Lapse joonistused on selles vanuses isikupärased omamaailma peegeldused. Samm-sammult kujunevad intellektuaalsele realismile omased sümbolid ja skeemid nii kujundites kui värvis.

Juhendaja roll on eelkõige inspireerida, õpetada töövahendite ja –materjalide kasutamist ning toetada lapse kujutamisoskuste loomulikku arengut. Liigne sekkumine, “õpetamine” ja rohkete eeskujude kasutamine pidurdab pikemas perspektiivis arengut ning nullib võimaluse isikupärase loojakäekirja kujunemiseks.

Kunstitamine on hea üldettevalmistus kooliks ning harjutab grupis töötamise ning teistega arvestamise oskust.

VAATAN LÄHEMALT

Kunstiringi tegevus on suunatud järgmiste õpiväljunditeni jõudmisele.

Õpilane

 • kuulab sissejuhatavat jutustust, arutleb selle teemal ja loob järgnevalt oma kunstitöö;
 • vaatleb pildimaterjali ja ümbritsevat keskkonda, arutleb abiküsimuste abil nähtu üle;
 • märkab erinevaid detaile ning nendevahelisi seoseid, oskab neid oma sümbolite ja skeemide abil kujutada;
 • kujutab maastikke ja inimesi eakohasel viisil;
 • kasutab vesivärve, teab primaar- ja oskab segada sekundaarvärve;
 • jutustab lugusid ja kujutab neid eakohaseid skeeme kasutades;
 • keskendub alustatud tööle ja viib selle lõpuni;
 • koristab tööpinna ja puhastab töövahendid, püüab toimida keskkonda ja materjale säästvalt.
 • kirjeldab enda ja teiste teoseid: värve, meeleolu, lugu;
 • kuulab teiste laste arvamusi, küsib teostega seotud küsimusi;
 • kasutab tunnis kasutatud kunstialast sõnavara – maal, joonistus, foto, skulptuur, monument, molbert jne.

2023 – 2024 õppeaasta

Avakogunemine toimub 31. augustil kell 18:00

Korralised tunnid algavad 4. septembril 2023 ja kestavad 26. maini 2024.

Riiklikel koolivaheaegadel ja pühadel tunde Sally Stuudio Kunstikoolis üldjuhul ei toimu.

Sally Stuudio õpilased, õpetajad ja kõik majalised lähtuvad oma tegevuses ja otsustes stuudio põhiväärtustest: hoolivus, sisukus ja loovus. Samuti ülaltoodud eetikakoodeksist. Tunnid toimuvad õppekavade alusel kontaktõppes ja erandkorras e-kunstikooli vahendusel. Igapäevaselt palume veel silmas pidada alljärgnevat kodukorda:

 • kui oled haige, jää palun kojuja lepi kokku aeg, millal tulla oma tundi asendama;
 • välisuks avatakse uksekella helistamisel;
 • välisriided saab jätta 2. korruse fuajee valveta garderoobi;
 • stuudiosse sisenedes tuleb käed desinfitseerida;
 • nakkushaiguste leviku perioodil tuleb eranditult kõigilkanda stuudio ruumes kaitsemaski ja järgida stuudio töötajate juhiseid nakkusohu minimiseerimiseks;
 • stuudio ruumes on kohustuslikud vahetusjalatsid, porised jäljed tuleb ise koheselt koristada;
 • söömine-joomine ja sõpradega jututamine toimub 1. korruse galeriis ning kasutatud sööginõud tuleb ise puhtaks pesta;
 • tundidesse tuleb jõuda 10 minutit enneõppetöö algust ning võimaliku hilinemise / puudumise korral sellest kooli teavitada telefonil 641 8518, et tagada sujuv õppetöö korraldus;
 • tunni ajaks tuleb mobiiltelefon lülitada vaiksele rezhiimile;
 • kaasõpilasi ja nende töid tohib tunnis pildistada ning sotsiaalvõrgustikes jagada ainult sõbralikult, hoolivalt japildistatu nõusolekul;
 • töö alustamisel tuleb alati esmalt kirjutada alusmaterjalile enda nimi, grupi tunnus, töö teema ja kuupäev;
 • kasutatud pintslid jm töövahendid tuleb ise puhtaks pesta, desinfitseerida ja panna õigele kohaletagasi;
 • ruumist viimasena lahkudes tuleb lülitada välja valgustus jm elektriseadmed, sh. arvutid.

Sally Stuudio kunstikooli õppemaks sisaldab lepingus kokkulepitud õppetöös osalemise ja vajalikud töövahendid ning -materjalid. Õppemaksule ei lisandu muid varjatud tasusi.

Õppemaksule laieneb tulumaksusoodustus, vaata soodustuse reegleid lähemalt EMTA lehel.

Õppemaksu tasumine toimub reeglina poolaasta kaupa registreerimisel saadetava makselingi kaudu. Erandkorras on võimalik tasuda õppemaksu osamaksetena.

2023 – 2024 õppetasud

Õppekava Kunstiaabits”, EHIS nr 123457

 • tunnid 1 x ndl-s (2 tundi korraga),
  I poolaasta 260 EUR,
  II poolaasta 325 EUR, kuumaksena ehk erandkord á 67 EUR
 • tunnid 1 või 2 x ndl-s (4 tundi kokku),
  I poolaasta 360 EUR,
  II poolaasta 450 EUR, kuumaksena ehk erandkord á 92 EUR

Rasked ajad? Vajaksid õppemaksu tasumisel abi? Ülevaate Tallinna ja lähivaldade huviharidustoetustest leiad siit.

Vali sobiv kunstiringi grupp või grupid

Siin saad registreerida 2023-2024 õppeaastaks

NB!
Kui valid 2 aega ehk 4 akadeemilist tundi nädalas, on I poolaasta õppemaks kokku 360 EUR ja II poolaasta oma 450 EUR.

Vali sobiv kunstiringi grupp või grupid

Siin saad registreerida 2023-2024 õppeaastaks

NB!
Kui valid 2 aega ehk 4 akadeemilist tundi nädalas, on I poolaasta õppemaks kokku 360 EUR ja II poolaasta oma 450 EUR.