Võta VÕTA

Juba alates aastast 2010 on Haridus- ja teadusministeeriumis otsitud võimalusi, kuidas õpilaste koolikoormust vähendada ja õppetööd diferentseerida ehk arvestada senisest enam õpilaste võimete ja huvidega. Tuleb tunnistada, et kuigi VÕTAst (varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine) üldhariduses räägitakse juba üle 10 aasta, propageerivad seda aktiivselt vaid mõned koolid ja enamikes on see hästihoitud saladus 🙂

VÕTA pakub ühe hea võimaluse, kuidas oma igapäevast koolikoormust vähendada ning arvestada kunstiõpinguid kooli õppetöö osana, kas siis kohustuslike või valikkursustena. VÕTA eesmärk on muuta nähtavaks ja väärtustada kõiki inimese teadmisi ja oskusi, olenemata nende omandamise ajast, kohast ja viisist (HTM). Kuigi VÕTAst on räägitud enam täiskasvanuhariduse kontekstis, siis Põhikooli ja gümnaasiumiseadusega (PGS, § 17, lg 4) on koolidele loodud võimalus õppekavavälise õppimise või tegevuse arvestamiseks õppekava täitmisel.

Kuidas see võiks toimuda?

VÕTA toimib usaldusel ja initsiatiiv ning vastutus on õpilasel. Nii algabki kõik sellest, et õpilane esitab koolile avalduse, tuues selles ära õppeaine nime, mahu ja õpiväljundid, mida soovib VÕTA abil võtta. Seejärel on pall kooli väravas ja kool otsustab, kas väljatoodud õpiväljundid on/ei ole sobivad mõne kooli õppekavas juba olemasoleva aine arvestamiseks. Kui ei ole, on kooli otsus, kas lisada kooli õppekavasse uus valikkursus.

Kui kool on VÕTA avalduse aktsepteerinud, siis peale kursuse läbimist õpilane tõendab koolile õpiväljundite saavutamist (mõni kool soovib näha tehtud töid ja nende analüüse, teisele piisab kunstikooli tõendist), kooli nõudmisel saab Sally Stuudiost ka hinde, mis vastab konkreetse kooli hindamisjuhisele. Kool hindab õpiväljundite saavutamist ja kannab aine kooli tunnistusele. Siinkohal on hea meelespidada, et koolis on üks kursus 35 tundi, Sallys aga 70 kuni 140 tundi, mis tähendab, et ühe stuudio kursusega saab arvestatud 2-4 kooli valikkursust 🙂

Lähemalt saad lugeda õppekava veebist. Ja Sally soovitab – võta VÕTA ja tee oma koolipäev lühemaks ning tule värskema peaga kunstikooli!

Sally Stuudios konsulteerib kunstikooli õpilasi VÕTA küsimustes juhataja Annely Köster. Kirjuta annely@sallystuudio.ee ja uuri lähemalt!

Uudise kaanepildil Selene Margaret Pruuden, tänavakunst, 2015

kevade märgid jõe ääres

Kuidas hoida toonid elusad ehk vältida muda?

Kolm soovitust, mis aitavad säilitada segamisel värvitoonide sära ja vältida muda eri varjundeid.

Sally T-särgid