• Võta VÕTA

    Võta VÕTA

    VÕTA pakub hea võimaluse, kuidas oma igapäevast koolikoormust vähendada ning arvestada kunstiõpinguid kooli õppetöö osana nii gümnaasiumis kui põhikoolis.