Rahulolu 2024

Küsitlus oli avatud 12. kuni 29. aprill 2024

Käesoleval õppeaastal küsisime tagsisidet kõigilt kunstikooli osa õpilastelt ja kunstiringide lapsevanematelt, kellel palusime küsimustikku täita koos kunstiringis osaleva lapsega. Kokku vastas küsimustikule 38 õpilast ja 11 lapsevanemat, mis annab küll meile teada üksikuid arvamusi, kuid statistiliselt oluliste järelduste tegemiseks oli mõlemas sihtgrupis vastajaid liialt vähe.

Naljaga pooleks võime järeldada, et küllap on siis hästi – ilmselt olete märganud, et inimesed annavad hoogsalt tagasisidet siis, kui nad millegagi rahul pole. Ja soovitusindeks oli õpilastelt 4,8 ja lapsevanematelt lausa 4.9 (5 palli skaalal). Täname usalduse ja heade sõnade eest! 🎉

Kunstiringid

Kunstiringi lapsevanematele olid kunstiringis osalemisel kõige olulisemad õpetajad (4.8) ja sisukas vaba aja veetmine (4.5), järgnes kunsti õppimine (4.3). Mõnevõrra üllatavalt jagunesid skooripunktid ühtlaselt üle 0 – 5 skaala vastusel “Teadlik ekraaniaja vähendamine”, mille üldskoor tuli 3.2. Aga taas, me ei saa väga väikese vastajate hulga tõttu siit paraku midagi järeldada…

Suurimad huviharidusega seotud väljakutsed olid ootuspäraselt seotud aja leidmise ja logistikaga. Vastu tulles lapsevanemate soovidele jätkame nii laupäeva õhtuste kui pühapäevaste kunstiringidega ka algaval hooajal. Ja ka 12+ lastel on võimalik valida laupäevane kunstikooli põhiõppe grupp või osaleda vaid 1-2 korda nädalas õhtuti meelepärastel valikkursustel kunstikooli põhiõppe väliselt.

“Suurimaks väljakutseks on logistika korraldamine, eriti tööpäeva õhuti, nii et kõigi vajaduste ja käimistega oleks arvestatud.”

Kunstikool

Kunstikooli õpilastele oli ülekaalukalt kõige olulisem kunsti õppimine (4.7) ja õpetajad (4.6), järgnes sisukas vaba aja veetmine (4.2). Ettevalmistus kunstiõpinguteks kõrgkoolis oli osadele õpilastele väga oluline ja teistele mitte niivõrd ja nii ongi loomulik ja ootuspärane. Stuudio õpetajad said ülipositiivse tagasiside osaliseks. Kõik tähelepanekud ja soovitused on õpetajatega läbiarutatud ja nii saame järgmisel õppeaastal veelgi paremini jõuda iga õpilaseni.

“Kalli on väga lahke ja abivalmis õpetaja. Ta meeldib mulle, sest ta seletab teemasid väga hästi ja selgelt ja ta oskab sind alati õigele teele juhatada, kui sa ei oska enam oma maali/joonistusega midagi ette võtta. ”

“Ma hindan Annely juures väga seda, et ta on väga professionaalne, aga endiselt inimlik ja suudab luua vaba õhkkonna, kus tunnen ennast õpilasena turvalisena ja hästi. ”

“Kui mul koolis on vahest probleeme õpetajate seletustest arusaamisega, siis Annely oskab suurepäraselt asju lahti seletada ja veel nii, et põhiasjad on ka hiljem meeles. “

Soovinimekirjas oli rohkem voolimist ja skulptuuri. Klassikalise skulptuuri või keraamika tarbeks pole stuudios kahjuks tehnilis-ruumilist lahendust võimalik luua. Küll aga lisasime uue hooaja plastilise anatoomia kursusele voolimise, et saaksite inimkeha kujutamist veelgi paremini treenida ja lausa kolmemõõtmelisena.

Samuti oli soovinimekirjas peeglid. Täpsemalt:

“Sally Stuudio on väga lahe ja ainulaadne kool. Kuid pisikeseks ettepanekuks, arvan, et oleks tore, kui vetsudes oleks peeglid (vähemalt mõnes).”

Paneme peeglid ka 2. korrusele, esimese korruse tualettruumis juba on.

Kestlik areng

Kestlik areng ja oma tegevuse (ning ka tegevusetuse) keskkonnamõjudega arvestamine pole tänases maailmas enam valik, vaid möödapääsmatu vajadus. Nii uurisime õpilastelt ja lapsevanematelt, kuida muuta stuudiot vastutustundlikumaks ja liikuda saam-sammult kliimaneutraalsuse suunas. Õpilastele olid need teemad olulised ja lisaks mõjupunktide valideerimisele saime päris palju väärt soovitusi, millega töötame koos õpilastega edasi alates augustist. Mõnevõrra üllatavalt aga ei kõnetanud keskkonnahoiu ja kestliku arengu teemad enamikku lapsevanemaid… Aga, vastanud lapsevanemaid oli liialt vähe, et teha kaugeleulatuvaid järeldusi. Ja mõne lapsevanema jaoks olid antud teemad ka olulised:

“Kunstimaterjalide valikust, jäätmete sorteerimisest ja laste teadlikkuse tõstmisest, mis on mis ja kuidas keskkonnale mõjub, esialgu täitsa piisab. “

Kõige olulisemaks pidasid õpilased esmase materjali kasutamise vähendamist ja võimalikult paljude materjalide ning vahendite taaskasutamist, korralikku prügisorteerimist ja olmejäätmete mahu min 50% vähendamist. Ja kuigi meil juba on stuudios jäätmete sorteerimise jaamad, on sorteerimine ikkagi keerukas. Juhised asuvad kaane siseküljel ja pole leitavad. Nii et juba sel kevadel viime ellu soovituse:

“Minu arvates peaks prügikastide kohal oleme loetelu, mida tohib ja mida ei tohi visata näiteks olmeprügisse või pakendisse. “

Murekortsu tõi paljudele näole väide “Loobume materjalidest (ja ka tehnikatest), mille kasutamine paneb keskkonnale suurema koormuse” ja nii kirjutas üks vastanutest:

“Palun palun ärge lõpetage akrüüli kasutamist”

Lubame, ei lõpeta! Küll aga püüame senisest enam jälgida kõiki teie soovitusi, mida jagasite värvide säästlikuma kasutamise poole pealt! 🙂

Sotsiaalmeedia

Vastuseks küsimusele, kuidas hindad stuudio sotsiaalmeedia sisu ja mida soovitad, saime soovituse teha enam Storysid. Inspiratsiooniallikana toodi peamiselt välja Pinterest ja nii loome sinna sügisel Sally kanali, kus keskendume peamiselt inspiratsioonitahvlitele ja maalinippidele. Aga üldiselt oldi stuudio sotsiaalmeedia sisuga rahul ja see rõõmustab meid väga. Sest… me siiralt püüame! Ja on tore, kui su püüdlusi märgatakse:

“Arvan, et Sally sotisiaalmeedia on vahva vaadata. Näed, mis viimati toimunud on ja ka mille kallal teised töötavad. Meeldib ka see, et Sally vaatab mida õpilased on postitanud enda sotsiaalmeediasse, kui on Sally tagginud.”

“Mulle on alati vaga meeldinud sally stuudio insta ja nende postitused, ei teakski mida seal saaks paremaks teha, see on kaasahaarav ja alati paneb naeratama”

Lubadus

Lubame, et püüame teie ootusi veelgi sisukamalt täita. Ja andke ikka lahkelt oma soovidest teada ka!

Lõpetuseks kunstikooli õpilase sissekanne kiituste- ja ettepanekute raamatusse:

“Ma armastan Sally Stuudiot. Ma sooviks igavesti siin õppida!”

kevade märgid jõe ääres

Kuidas hoida toonid elusad ehk vältida muda?

Kolm soovitust, mis aitavad säilitada segamisel värvitoonide sära ja vältida muda eri varjundeid.

Sally T-särgid