KUNSTIKOOLi põhiõpe

Sally figuur

VASTUVÕTT 2024—2025 ÕPPEAASTAKS

Siin leiad omale head sõbrad, kes jagavad sinu huvisid ning õpid veel paremini joonistama ja maalima! Saad harjutada klassikalisi maalitehnikaid (akvarell, akrüül, õlimaal) ja panna neid proovile kaasaegses kontekstis oma mõtte väljendamisel. Saad selgeks inimese anatoomia ja oskad seda kasutada nii joonistades kui maalides. Saad tõenäoliselt lähiregiooni parima hariduse värvusõpetuses, kunstiajaloos ja kaasaegse kunsti teoorias. Osaled suvistel kunstipraktikatel ja kunstireisidel ning saad lisaks eelpoolnimetatud kohustuslikele ainetele valida omale vähemasti paar valikkursust lisaks. Ja seda kõike kiirustamata ja süvenedes.

Ajasurvet leevendab e-kunstikooli tugi põhiõppetööle – kui oled vahepeal reisil või haige ning ei saa stuudiotunnis osaleda, saad õpetajate ja grupikaaslastega suhelda ja tunnis osaleda olenemata asukohast.

Oled juba kogemustega kunstitaja ja eelistad liituda kunstikooli 2. kursusega? Võta palun ühendust stuudio@sallystuudio.ee, saada väike ülevaade oma töödest ja lepime kokku vestluse aja!

VASTUVÕTT 2024—2025 ÕPPEAASTAKS

Siin leiad omale head sõbrad, kes jagavad sinu huvisid ning õpid veel paremini joonistama ja maalima! Saad harjutada klassikalisi maalitehnikaid (akvarell, akrüül, õlimaal) ja panna neid proovile kaasaegses kontekstis oma mõtte väljendamisel. Saad selgeks inimese anatoomia ja oskad seda kasutada nii joonistades kui maalides. Saad tõenäoliselt lähiregiooni parima hariduse värvusõpetuses, kunstiajaloos ja kaasaegse kunsti teoorias. Osaled suvistel kunstipraktikatel ja kunstireisidel ning saad lisaks eelpoolnimetatud kohustuslikele ainetele valida omale vähemasti paar valikkursust lisaks. Ja seda kõike kiirustamata ja süvenedes.

Ajasurvet leevendab e-kunstikooli tugi põhiõppetööle – kui oled vahepeal reisil või haige ning ei saa stuudiotunnis osaleda, saad õpetajate ja grupikaaslastega suhelda ja tunnis osaleda olenemata asukohast.

Oled juba kogemustega kunstitaja ja eelistad liituda kunstikooli 2. kursusega? Võta palun ühendust stuudio@sallystuudio.ee, saada väike ülevaade oma töödest ja lepime kokku vestluse aja!

Kunstikooli 1. astme tunnid toimuvad kaks korda nädalas

kokku 6 akadeemilist tundi:

IA: teisipäeviti 16:15-19:30 stuudiotund ja kunstiajalugu + neljapäeviti 16:15-17:45 stuudiotund

või

IB: laupäeviti 10:00-13:15 stuudiotunnid, teisipäeviti 18:00-19:30 kunstiajalugu

Õppetasu sisaldab kõiki kohapealseks tööks vajalikke vahendeid ja materjale ning sellele laieneb tulumaksusoodustus. Iga õpilane saab oma isikliku pintslikomplekti ja -pinali ning Sally Stuudio originaalõppematerjalid.

Esimese astme “klassijuhatajad” on 2024–2025 õppeaastal Annely Köster ja Anniki Kari, kunstiajaloo paneb elama Tiina Meeri. Õppima on oodatud kõik kunstihuvilised noored alates 13ndast eluaastast. Sisseastumiskatseid ei ole, vastuvõtt toimub põhimõttel “kes ees, see sees ja molberti ees” 😉

Tutvu õppekorralduse ja lepingu tingimustega. Kunst on põnev ja annab tiivad, anna omale võimalus sellest osa saada!

Vaatan lähemalt

2024/2025 õppeaasta avakogunemine toimub
30. augustil kell 18:00

Õppeaastat sissejuhatavate päevade fookuses on keskkonnasõbralik ja kestlikke praktikaid rakendav kunstikool, mis aitab kaasa kliimamuutustega kohanemisele. Kaardistame oma tegevusi ja nende mõjusid, leiame üheskoos loovaid lahendusi sellele, kuidas olla keskkonna ja üksteise suhtes hoolivamad. I ja II kursuse sissejuhatavad päevad on 29. ja 30. augustil; III ja IV kursuse sissejuhatav päev toimub 28. augustil. Täpne programm saadetakse õppetööle registreerunutele.

Korralised tunnid algavad 2. septembril 2024 ja kestavad 24. maini 2025

1. poolaasta: 2. september kuni 21. detsember, v.a. vaheaeg 43ndal nädalal. Kunstikooli vahehindamised 47. nädalal, EKA-TLÜ kunstiõpetaja magistriõppe praktika kunstikooli 1.-3. kursusel 48.-50. nädal

2. poolaasta: 6. jaanuar kuni 24. mai, v.a. vaheaeg 16ndal nädalal. Kunstikooli vahehindamised 8. ja 20. nädalal.

Riiklikel pühadel tunde Sally Stuudio Kunstikoolis üldjuhul ei toimu.

Sally Stuudio kunstikooli õppemaks sisaldab lepingus kokkulepitud õppetöös osalemise ja vajalikud töövahendid ning -materjalid. Õppemaksule laieneb tulumaksusoodustus, vaata soodustuse reegleid lähemalt EMTA lehel.

2024 – 2025 õppetasud

MUUDATUS: Õppemaksu tasumine toimub nüüd trimestri kaupa registreerimisel saadetava makselingi kaudu.
Erandkorras on võimalik tasuda õppemaksu igakuiste osamaksetena. Õpilase tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest.

Õppekava “Kunst ja kunstiteadlikkus”, EHIS nr 116397

 • kohustuslikud ained: trimestri (3 kuud korraga) tasu 285 EUR
  erandkord osamaksetena (1 kuu korraga) á 97 EUR
 • valikained: trimestri (3 kuud korraga) tasu 210 EUR
  erandkord osamaksetena (1 kuu korraga) á 72 EUR

NB! Põhiõppe õpilastele rakendub valikkursuste hinnale 23% soodustus.

Õppekaval “Kunst ja kunstiteadlikkus” lisandub pintslitasu 35 EUR esimesele õppemaksule, kui õpilasel ei ole stuudios juba omanimelist pintslikomplekti.

Õpingute jooksul on õpilastel võimalus osaleda erinevates kunstiprojektides ja -reisidel, mis on vabatahtlik lisavõimalus ja mis ei sisaldu õppemaksus.

Soovime, et heal tasemel kaasaegne kunstiharidus oleks kõigile soovijatele kättesaadav. Võimalike makseraskuste korral palume võtta ühendust ja aitame leida lahenduse. Ükski õppetöös innukalt osalev õpilane ei pea õppemaksu tõttu jätma oma õpinguid pooleli.

Taas saame heade toetajate abil väljaanda vähemalt 2 Sally fondi stipendiumi õppekaval “Kunst ja kunstiteadlikkus” õppivatele noortele mahus 50% õppeaasta õppemaksust. Stipendiumi taotlemiseks tuleb saata vabas vormis avaldus ja motivatsioonikiri 30. augustiks 2024 aadressile annely@sallystuudio.ee

Stipendiumikomisjonil on õigus küsida vajadusel juurde täiendavat informatsiooni. Stipendiumi saamisel arvatakse see automaatselt maha õppemaksu arvest.

Sally fond saad toetada tehes ülekande arveldusarvele EE682200221006130973 kasutades viitenumbrit 906337

Täname toetuse eest:
Eda Lehmann, Tõnu Schilf, Liis Lehesalu, Irina Suslova, Epp Sussen, Kerstin Kööp, Annely Köster

Samuti soovitame silmade Tallinna ja lähivaldade huviharidustoetusi, millest ülevaate leiate siit.

Sally Stuudio õpilased, õpetajad ja kõik majalised lähtuvad oma tegevuses ja otsustes stuudio põhiväärtustest: hoolivus, sisukus ja loovus. Samuti ülaltoodud eetikakoodeksist. Tunnid toimuvad õppekavade alusel nii kontaktõppes kui e-kunstikooli vahendusel. Igapäevaselt palume veel silmas pidada alljärgnevat kodukorda:

 • kui oled haige, jää palun koju ja osale tunnis e-kunstikooli vahendusel / teavitades kooli oma puudumisest 24h ette, korraldame stuudiotunni live-ülekande;
 • välisuks avatakse uksekella helistamisel;
 • välisriided saab jätta 2. korruse fuajee valveta garderoobi;
 • stuudiosse sisenedes tuleb käed desinfitseerida;
 • nakkushaiguste leviku perioodil tuleb eranditult kõigil kanda stuudio ruumes kaitsemaski ja järgida stuudio töötajate juhiseid nakkusohu minimiseerimiseks;
 • stuudio ruumes on kohustuslikud vahetusjalatsid, porised jäljed tuleb ise koheselt koristada;
 • söömine-joomine ja sõpradega jututamine toimub 1. korruse galeriis ning kasutatud sööginõud tuleb ise puhtaks pesta;
 • tundidesse tuleb jõuda 10 minutit enne õppetöö algust ning võimaliku hilinemise / puudumise korral sellest kooli teavitada telefonil 641 8518, et tagada sujuv õppetöö korraldus;
 • tunni ajaks tuleb mobiiltelefon lülitada vaiksele rezhiimile;
 • kaasõpilasi ja nende töid tohib tunnis pildistada ning sotsiaalvõrgustikes jagada ainult sõbralikult, hoolivalt ja pildistatu nõusolekul;
 • töö alustamisel tuleb alati esmalt kirjutada alusmaterjalile enda nimi, grupi tunnus, töö teema ja kuupäev;
 • kasutatud pintslid jm töövahendid tuleb ise puhtaks pesta, desinfitseerida ja panna õigele kohale tagasi;
 • ruumist viimasena lahkudes tuleb lülitada välja valgustus jm elektriseadmed, sh. arvutid.

Vaatan lähemalt

2024/2025 õppeaasta avakogunemine toimub
30. augustil kell 18:00

Õppeaastat sissejuhatavate päevade fookuses on keskkonnasõbralik ja kestlikke praktikaid rakendav kunstikool, mis aitab kaasa kliimamuutustega kohanemisele. Kaardistame oma tegevusi ja nende mõjusid, leiame üheskoos loovaid lahendusi sellele, kuidas olla keskkonna ja üksteise suhtes hoolivamad. I ja II kursuse sissejuhatavad päevad on 29. ja 30. augustil; III ja IV kursuse sissejuhatav päev toimub 28. augustil. Täpne programm saadetakse õppetööle registreerunutele.

Korralised tunnid algavad 2. septembril 2024 ja kestavad 24. maini 2025

1. poolaasta: 2. september kuni 21. detsember, v.a. vaheaeg 43ndal nädalal. Kunstikooli vahehindamised 47. nädalal, EKA-TLÜ kunstiõpetaja magistriõppe praktika kunstikooli 1.-3. kursusel 48.-50. nädal

2. poolaasta: 6. jaanuar kuni 24. mai, v.a. vaheaeg 16ndal nädalal. Kunstikooli vahehindamised 8. ja 20. nädalal.

Riiklikel pühadel tunde Sally Stuudio Kunstikoolis üldjuhul ei toimu.

Sally Stuudio kunstikooli õppemaks sisaldab lepingus kokkulepitud õppetöös osalemise ja vajalikud töövahendid ning -materjalid. Õppemaksule laieneb tulumaksusoodustus, vaata soodustuse reegleid lähemalt EMTA lehel.

2024 – 2025 õppetasud

MUUDATUS: Õppemaksu tasumine toimub nüüd trimestri kaupa registreerimisel saadetava makselingi kaudu.
Erandkorras on võimalik tasuda õppemaksu igakuiste osamaksetena. Õpilase tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest.

Õppekava “Kunst ja kunstiteadlikkus”, EHIS nr 116397

 • kohustuslikud ained: trimestri (3 kuud korraga) tasu 285 EUR
  erandkord osamaksetena (1 kuu korraga) á 97 EUR
 • valikained: trimestri (3 kuud korraga) tasu 210 EUR
  erandkord osamaksetena (1 kuu korraga) á 72 EUR

NB! Põhiõppe õpilastele rakendub valikkursuste hinnale 23% soodustus.

Õppekaval “Kunst ja kunstiteadlikkus” lisandub pintslitasu 35 EUR esimesele õppemaksule, kui õpilasel ei ole stuudios juba omanimelist pintslikomplekti.

Õpingute jooksul on õpilastel võimalus osaleda erinevates kunstiprojektides ja -reisidel, mis on vabatahtlik lisavõimalus ja mis ei sisaldu õppemaksus.

Soovime, et heal tasemel kaasaegne kunstiharidus oleks kõigile soovijatele kättesaadav. Võimalike makseraskuste korral palume võtta ühendust ja aitame leida lahenduse. Ükski õppetöös innukalt osalev õpilane ei pea õppemaksu tõttu jätma oma õpinguid pooleli.

Taas saame heade toetajate abil väljaanda vähemalt 2 Sally fondi stipendiumi õppekaval “Kunst ja kunstiteadlikkus” õppivatele noortele mahus 50% õppeaasta õppemaksust. Stipendiumi taotlemiseks tuleb saata vabas vormis avaldus ja motivatsioonikiri 30. augustiks 2024 aadressile annely@sallystuudio.ee

Stipendiumikomisjonil on õigus küsida vajadusel juurde täiendavat informatsiooni. Stipendiumi saamisel arvatakse see automaatselt maha õppemaksu arvest.

Sally fond saad toetada tehes ülekande arveldusarvele EE682200221006130973 kasutades viitenumbrit 906337

Täname toetuse eest:
Eda Lehmann, Tõnu Schilf, Liis Lehesalu, Irina Suslova, Epp Sussen, Kerstin Kööp, Annely Köster

Samuti soovitame silmade Tallinna ja lähivaldade huviharidustoetusi, millest ülevaate leiate siit.

Sally Stuudio õpilased, õpetajad ja kõik majalised lähtuvad oma tegevuses ja otsustes stuudio põhiväärtustest: hoolivus, sisukus ja loovus. Samuti ülaltoodud eetikakoodeksist. Tunnid toimuvad õppekavade alusel nii kontaktõppes kui e-kunstikooli vahendusel. Igapäevaselt palume veel silmas pidada alljärgnevat kodukorda:

 • kui oled haige, jää palun koju ja osale tunnis e-kunstikooli vahendusel / teavitades kooli oma puudumisest 24h ette, korraldame stuudiotunni live-ülekande;
 • välisuks avatakse uksekella helistamisel;
 • välisriided saab jätta 2. korruse fuajee valveta garderoobi;
 • stuudiosse sisenedes tuleb käed desinfitseerida;
 • nakkushaiguste leviku perioodil tuleb eranditult kõigil kanda stuudio ruumes kaitsemaski ja järgida stuudio töötajate juhiseid nakkusohu minimiseerimiseks;
 • stuudio ruumes on kohustuslikud vahetusjalatsid, porised jäljed tuleb ise koheselt koristada;
 • söömine-joomine ja sõpradega jututamine toimub 1. korruse galeriis ning kasutatud sööginõud tuleb ise puhtaks pesta;
 • tundidesse tuleb jõuda 10 minutit enne õppetöö algust ning võimaliku hilinemise / puudumise korral sellest kooli teavitada telefonil 641 8518, et tagada sujuv õppetöö korraldus;
 • tunni ajaks tuleb mobiiltelefon lülitada vaiksele rezhiimile;
 • kaasõpilasi ja nende töid tohib tunnis pildistada ning sotsiaalvõrgustikes jagada ainult sõbralikult, hoolivalt ja pildistatu nõusolekul;
 • töö alustamisel tuleb alati esmalt kirjutada alusmaterjalile enda nimi, grupi tunnus, töö teema ja kuupäev;
 • kasutatud pintslid jm töövahendid tuleb ise puhtaks pesta, desinfitseerida ja panna õigele kohale tagasi;
 • ruumist viimasena lahkudes tuleb lülitada välja valgustus jm elektriseadmed, sh. arvutid.

Kunstikooli 1. astme tunnid toimuvad kaks korda nädalas

kokku 6 akadeemilist tundi:

IA: teisipäeviti 16:15-19:30 stuudiotund ja kunstiajalugu + neljapäeviti 16:15-17:45 stuudiotund

või

IB: laupäeviti 10:00-13:15 stuudiotunnid, teisipäeviti 18:00-19:30 kunstiajalugu

Õppetasu sisaldab kõiki kohapealseks tööks vajalikke vahendeid ja materjale ning sellele laieneb tulumaksusoodustus. Iga õpilane saab oma isikliku pintslikomplekti ja -pinali ning Sally Stuudio originaalõppematerjalid.

Esimese astme “klassijuhatajad” on 2024–2025 õppeaastal Annely Köster ja Anniki Kari, kunstiajaloo paneb elama Tiina Meeri. Õppima on oodatud kõik kunstihuvilised noored alates 13ndast eluaastast. Sisseastumiskatseid ei ole, vastuvõtt toimub põhimõttel “kes ees, see sees ja molberti ees” 😉

Tutvu õppekorralduse ja lepingu tingimustega. Kunst on põnev ja annab tiivad, anna omale võimalus sellest osa saada!

Sisseastumine ilma katseteta!

2024. aastal on 1. kursusel 30 õpilaskohta. Vastuvõtt ilma sisseastumiskatseta, sooviavalduse alusel.

Appi! Ma tahaksin tulla joonistama küll, aga

… Sally Instagrammis on nii ägedad joonistused, mina nii ei oska…

… see on kool ja koolis on õpetajad ja hindamised ja stress…

… mul ei ole aega…

Ära muretse! Hoopis rõõmusta, sest…

… me kõik õpime koos ja samm-sammult, omas tempos. Ja me anname sulle Sally-garantii, et hiljemalt kunstikooli lõpetades oskad ja suudad sina ka!

… jah, see on kool. Aga õpetajad ei ole hirmsad ja hindamised on… lõbusad. Vaata allpool fotosid, kui sa ei usu või küsi otse mõnelt Sally õpilaselt!

… Sallys me võtame omale aega süveneda, ei rapsi ega torma. Kuigi kunstikooli nominaalne õppeaeg on 4-aastat, võid sa selle läbida kiiremini (kolme aastaga) või jagada õpingud 5–6 aasta peale. Nii mõnigi sallykas on kunstikooli lõpetanud peale ülikooli (ka EKA) esimest kursust. Või… valida omale üldse ainult mõned kursused ja mitte läbida kogu kunstikooli programmi.

… ajaga seoses on meil hea uudis – sa saad Sally kursuseid arvestada oma üldhariduse osana ehk kooli kunsti- ja valikkursustena ja nii teha tavakoolipäeva lühemaks 😉