Anniki lemmikud

Küsisin stuudio kauaaegselt juhendajalt Anniki Karilt, kes on tema lemmikkunstnik?

“Kõik 5-6 aastased õpilased on mu lemmikkunstnikud!”

Kuidas nii? Kas Sind paelub nende hoogne käekiri ja ekspressiivsed maalid?

“Selles vanuses joonistab ja maalib laps kirega. Ta naudib nii kujutavat tegevust kui saavutatud tulemust. Oma emale-isale teatab ta siira veendumusega, et tal on kõige ilusam ja parem töö ning… tal on õigus!”

Kas see tuleb sellest, et selles vanuses lapsed ei kujuta mitte meie poolt nähtavat ja käegakatsutavat maailma, vaid loovad päris oma? Ja nii ongi iga joonistus konkreetse lapse omamaailma ehe peegeldus, mida ei saa ega tohi võrrelde teiste laste omamaailmate kujutistega?

“5-6 aastased lapsed kasutavad enesestmõistetavalt enda loodud sümboleid ja skeeme oma tunnete ja mõtete väljendamiseks. Väline sarnasus ja suurussuhted pole veel olulised.”

Poiss joonistab lilli

5 a Brent vaatab tulpe ja joonistab oma sümbol-lilli

lapsed joonistavad ümber laua

Kalevipoja lugudega Sally Stuudio kunstiringi tund

Olen samuti märganud, et laps võib erinevatel ajahetkel sama joonistuse kohta rääkida täiesti erinevaid kaasakiskuvaid lugusid ja sama sümbol võib täna tähistada lille ning paari päeva pärast olla hoopis putukas, kes on kuhugi teel…

“Laste loomingulist arengut uurinud teadlased (Gardner ja Winner, 1982, 147–168) toovad välja laste kujutava tegevuse 3 perioodi: 5–8 aastastel loovuse kuldaeg, 8–11 aastastel huvi langus ja alates 11. eluaastast andekate uus tõus. Väidetavalt sarnanevad väikeste laste maalid ja joonistused visuaalse väljenduse poolest kunstnike omadele, kuna nii kunstnikud kui 5-6 aastased lapsed on kujutades mängulised, spontaansed, väljendusrikkad ja neil puuduvad loovustõkked.

8-11 aastasted lapsed muutuvad enesekriitilisteks ja kujutamises arglikeks. Just siis vajavad nad kõige enam kompetentse õpetaja delikaatset juhendamist. Sellises vanuses loobutakse tihti kunstiga tegelemisest. Kõrvalasuval skeemil on näha, et loobujad jäävadki kujutamises 8-11 aastaste tasemele. Paljud täiskasvanud väidavadki, et nad ei suuda enamat kui kriipsujukut joonistada.

Jah, see levinud lause, et “ma ei oska joonistada!” Ja seda ütlevad tihtipeale ka täiskasvanud, kes lapsena armastasid joonistada…

Jessica Davis on on loonud lihtsa U- ja L- kujulise mudeli, mis iseloomustab kujutamisviisi arenguid erinevas vanuses. Mudel kirjeldab 8-11 aastaste huvi madalseisu kujutava tegevuse vastu ja seejärel, juhendaja abil, taas huvi tõusu.

Kokkuvõtteks võib siis öelda, et tõusud ja mõõnad on täiesti normaalsed ja kuuluvad kujutamisoskuste arengu juurde. Nii et, palun julgustage oma last looma ja tulge ise ka – juba novembris algavad stuudios Anniki maalikursused täiskasvanutele.

Küsis Annely, vastas Anniki
oktoober 2023

Uudise kaanepildil: 5 a Aleksander, “Piksejumal päästis Linda Soome Tuuslari käest”

5 a Aleksandra, “Kalevipoeg kive heitmas”

Viited:

Davis, J. (1997). Drawing’s Demise: U-Shaped Development in Graphic Symbolization. Studies in Art Education, 38 (3), 132–157.

Gardner, H., Winner, E. (1982) First intimations of artistry. In S. Strauss (Ed.) U-shaped behavioral growth. New York: Academic Press, 147–168.

kevade märgid jõe ääres

Kuidas hoida toonid elusad ehk vältida muda?

Kolm soovitust, mis aitavad säilitada segamisel värvitoonide sära ja vältida muda eri varjundeid.

Sally T-särgid