VÄRVUSÕPETUSE DIDAKTIKA – koolitusele registreerumine

VÄRVUSÕPETUSE DIDAKTIKA – koolitusele registreerumine

Soovin e-arvet

"*" indicates required fields

(kool või KOV)
Nõsutun tingimustega*

“Värvusõpetuse didaktika” koolitus üldharidus- ja kunstikooli õpetajatele.

Õppekava “Värvusõpetuse didaktika” eesmärk on toetada kunstiõpetaja professionaalset arengut läbi ühe kunstiõppe baasvaldkonna didaktika süsteemse käsitlemise.

Õppekava läbinu:

  • kombineerib värvusõpetuse teooriat ja praktikat õppeülesannetesse ning analüüsib ülesandeid didaktika põhimõtetest lähtudes;
  • mõistab juhendamise rolli lähtuvalt õpilase tasemest;
  • loob praktiliseks kasutamiseks värvusõpetuse õppevahendite komplekti.

Kokku 35 akadeemilist tundi, sh 28 tundi kontaktõpet ja 7 tundi iseseisvat tööd. Kursuse nõuetekohasel lõpetamisel (vt. õppekava) väljastame Sally Stuudio tunnistuse.

Kursuse osalustasu ühele õppijale on 420 EUR, mis sisaldab:

  • õppetöös osalemise,
  • “Värvusõpetuse tööraamatu”,
  • prisma,
  • kohapeal kasutamiseks kunstivahendid ja raamatukogu.