VAATAMISE KOOLI METOODIKA – koolitusele registreerumine

VAATAMISE KOOLI METOODIKA – koolitusele registreerumine

Soovin e-arvet

"*" indicates required fields

(kool või KOV)
Nõustun tingimstega*

“Vaatamise kooli metoodika” koolitus üldhariduskooli õpetajatele toimub koostöös Tallinna Kunstihoonega.

Õppekava Vaatamise kooli metoodika” eesmärk on tutvustada Tallinna Kunstihoone haridusprogrammi “Vaatamise kool” metoodikat ja aluspõhimõtteid klassi- ja kunstiõpetajatele. Kursus keskendub erinevate aktiivsete kunsti kogemise, tõlgendamise ja loomise meetodite praktilisele läbitegemisele, et julgustada õpetajaid kasutama visuaalset kunsti sihipäraselt eri ainete lõimimisel ja üldpädevuste tõstmisel. Koolitus aitab leida vastuse küsimustele „Mis on pop-up-näitus kooliskeskkonnas?“ ning „Kuidas inspireerida ja toetada eri vanuses õpilasi loomeprotsessis?“

Õppekava läbinu:

  • kombineerib julgelt eri kunsti kogemise ja loomise meetodeid ning analüüsib ülesandeid didaktika põhimõtetest lähtudes;
  • mõistab juhendamise rolli lähtuvalt õpilase tasemest;
  • osaleb oma õpilastega “Vaatamise kooli” programmis;
  • loob koos õpilastega pop-up näituse kooli keskkonda.

Kokku 16 akadeemilist tundi, sh 8 tundi kontaktõpet ja 8 tundi iseseisvat tööd. Kursuse nõuetekohasel lõpetamisel (vt. õppekava) väljastame Sally Stuudio tunnistuse.