• Häirete harmoonia

    Häirete harmoonia

    23. veebruarist on Tallinna Puuetega Inimeste Kojas Diana Põdra 1. personaalnäitus "Häirete harmoonia", mis lahkab ATH erinevaid kihte ja kaasuvaid probleeme. Näituse avamisel kell 17:00 tutvustab autor näitust.