Rahulolu 2023

Küsitlus oli avatud 8. kuni 17. aprill 2023

Kokku vastas küsitlusele 62 lapsevanemat, kellest 60% on kunstiringides käivate laste vanemad ja 40% kunstikooli noorte lapsevanemad. Vastamise proportsioon oli esinduslik ja vastas stuudio õpilaste jaotusele – 59% käib kunstiringides ja 41% õpib kunstikoolis.

Ootuste kaardistamisel selgus, et kui lapsevanemal olid selged ootused, siis neile ka stuudio vastas kas väga hästi või hästi.

Üldistatult jagunesid ootused kolmeks:

  1. huvitavat ja kvaliteetset joonistamise- ja maaliõpet,
  2. loovuse arendamist ja silmaringi avardumist,
  3. turvalist ja inspireerivat õhkkonda, head seltskonda.

“Kunsti- ja loominguliste oskuste arenemist, silmaringi avardumist ja omavanuste seltsis sots. oskuste arenemist.“

“Et laps käiks seal rõõmuga ning omandaks teadmisi ja kogemusi kunstist nii teoreetilisel kui praktilisel tasandil. “

Tõeliselt rõõmustas meid, et

“See, mida pakute oma professionaalse õppega, peegelduks mu lapse töödes. Nägin seda kohe esimestest töödest.” ja “Olete üle ootuste toredad ja vastutulelikud olnud!”

Paaril korral toodi välja soov saada enam tagasisidet lapse arengule. Siinkohal soovitame julgelt võtta ühendust ja leppida kokku aeg personaalseks arenguvestluseks. Sally arenguvestluste mudel ei ole tuim tabelite täitmine – arenguvestluseks valib laps ise välja paar tööd, mille põhjal toimub sisuline arutelu, ootuste kaardistamine ja sihtide seadmine. Soovitame!

Samuti lubame, et uuel hooajal jõuame taas ka kunstiringide lastega enam näitustele. Juba selle hooaja lõpus ehk aprillis-mais taastame programmi “Sally sabas näitusele” 5-9-aastastele sallykatele.

Ootuspäraselt on lapsed ja noored oma tööde suhtes kriitilisemad (keskmine hinne 4.2) kui lapsevanemad oma laste tööde suhtes (keskmine hinne 4.8). See on hea, kui tajutakse subjektiivset arenguruumi, mida toetab nii juhendaja tagasiside kui kaaslaste tööde analüüs. Omalt poolt püüame senisest enam suunata õpilasi oma töödes imetlusväärset leidma.

92,9% juhtudest jõuab Sally Stuudio info lapsevanemateni õigel ajal. Pikem teekond näib olevat suvise kunstipraktika infol, mis salapärastel põhjustel liigub esmalt kuulujutuna ja alles siis ametliku infona. Ja stuudio arved saadab teinekord rämpsposti tuvastusprogramm hoopis otse prügikasti või Junk kausta…

“e-mailidega kindlasti jõuab. Suhteliselt alles avastasin et olete olemas ka Facebookis ja sealt oli väga tore avastada, et on laste tehtuid töid. ”

Jaa! Ja meil on ka kunstikooli noorte loometegevusel silma peal hoidev Instagram!

Suurepärane uudis on, et korduvalt esiletõstetud segane ja mobiilis ebamugav koduleht sai just uuendatud – vaadake ja andke meile palun tagasisidet, kas info jookseb nüüd paremini ja kiiremini.

Siiralt rõõmustame, et taas saime väga hea keskmise soovitusindeksi – tervelt 4.9! Lubame, et püüame teie ootusi veelgi sisukamalt täita. Ja andke ikka lahkelt oma soovidest teada ka! 🙂

“Aitäh, et teete mida teete. Minu laps on väga rahulik, ettevaatlik ja pigem tasasema loomuga, kuid kunstiringis ei tunne ta vajadust ennast muudkui tõestada või kuuldavaks-nähtavaks teha ja ta naudib seda rahulikku keskkonda. Tundidest naaseb ta alati rõõmuga ja jutustab pikalt enda tehtud tööst. Teie juures saab ta olla igati tema ise.”

kevade märgid jõe ääres

Kuidas hoida toonid elusad ehk vältida muda?

Kolm soovitust, mis aitavad säilitada segamisel värvitoonide sära ja vältida muda eri varjundeid.

Sally T-särgid