fbpx
Annely Köster "Värvusõpetuse tööraamat"

värvusõpetuse didaktika

 

J.W. Goethe tugeva iseloomuga värvikooslused

Sally Stuudio värvusõpetuse didaktika kursus on koostatud mõeldes kunstiõpetajale, kes tahab paremini mõista värvide maailma ja seda oma õpilastele edasi anda. 

Kursus on ülesehitatud nii, et kohapeal kasutatavad meetodid muudetakse nähtavaks ja neid analüüsitakse didaktika vaatepunktist. Ikka selleks, et saada sügavuti aru ja teadvustada, miks midagi võiks teha just nii või teisiti. Kursuse maht on 35 akadeemilist tundi, sh 28 tundi kontaktõpet ja 7 tundi iseseisvat tööd. Kursus toimub riiklikel koolivaheaegadel Sally Stuudios järgmistel kuupäevadel:

4. jaanuaril, 1. märtsil, 26. aprillil ja 14. juunil 

kell 11:00 – 17:15 

Punases ehk kuidas värvid neelduvad ja peegelduvad.

Järgnev sisuülevaade on orienteeruv – kursuse juhendajana on mul õigus vastavalt grupile vajadusel teemade rõhuasetusi muuta.

1) Didaktika alused, läbipaistvus ja õpivahendite loomine: üldpõhimõtted ja värvusõpetuse kursuse kontekst – seminar, praktiline töö, iseisev töö.
10 tundi auditoorset + 7 tundi iseseisvat tööd

2) Värvinimed ja värvide tähendus (temperatuur, emotsioon, subjektiivsed seosed, sümboolika) – seminar, katsed, rühmatöö, praktiline töö.
8 tundi auditoorset tööd

3) Värv kui teadmine (Newton, Goethe, Runge, Schopenhauer, Kandinsky, Itten; RGB, CMYK, HEX, PMG; sõnavara) – seminar, katsed, rühmatöö, praktiline töö. 10 tundi auditoorset tööd  

Kogu kursuse osalustasu on 360 EUR, mis sisaldab:

  • õppetöös osalemise,
  • “Värvusõpetuse tööraamatu”,
  • prisma,
  • kohapeal kasutamiseks kunstivahendid ja raamatukogu.

Kursusele on võimalik registreeruda ka mooduli kaupa, ühe mooduli osalustasu on 90 EUR. Hinnale lisandub “Värvusõpetuse tööraamatu” hind 22 EUR.

Moodulid

jaanuar: fookuses on didaktika ABC ehk 3 põhimõtet teoorias ja praktikas

märts: fookuses on värvinimed ja tähendused, sümboolika ja taju

aprill: fookuses on erinevad värvimudelid ja nende praktiline kasutamine
juuni: fookuses on õppematerjalide koostamine ja esitlemine

 

Tegemist on aineõpetaja täiendkoolitusega (kood 0114), kulud võib kool kanda täiendkoolituse eelarvest. 

Kursusele saad registreeruda vastates sellele e-kirjale või aadressil stuudio@kunstikeskus.ee või kodulehel 

 

 

Kohtumiseni jaanuaris!


Annely Köster
kursuse juhendaja