fbpx

Usun. Ei usu.

Liisi Kärner. Luteri kirik. Akrüültint vineeril. 2018.

Liisi Kärner, “Luteri kirik”, akrüültint vineeril, 2018

Tihtipeale on kunst ausalt subjektiivne ja põhineb autori väärtustel ning hoiakutel[1]. See võib vaatajat ärritada, panna mõtlema või vaidlema, aga on siiralt aus ja otsekohane. “Usun. Ei usu. Maailma religioonid” on Sally Stuudio kunstikooli 3. astme õpilaste monokromaatiline näituseprojekt, mis tegeleb hoiakute uurimisega.

Üks klassikaline hoiakute uurimismeetod on Osgood’i semantiline diferentsiaal, mis mõõdab inimeste reaktsioone stiimulsõnale kasutades lihtsaid bipolaarseid skaalasid. Bipolaarse skaala otstes asuvad vastandlikud omadussõnad: ilus – kole, tark – rumal jne, mis on valitud vastavalt uuritavale objektile. Näiteks uurides hoiakuid meediakanalite suhtes, on objektiivne – subjektiivne kirjeldavam kui hapu – magus, mida võib loomulikult kunstilistel eesmärkidel samuti kasutada.

Nana Schilf. Islam, lähivaade. Objekt. Plastik, akrüül, 2018

Nana Schilf, “Islam, lähivaade”, objekt, plastik, akrüül, 2018

Tavaliselt leitakse ühte objekti kirjeldavad skaalad nii, et need koonduksid kolme universaalsesse dimensiooni: hinnang (näit. hea – halb), tugevus (näit. jõuline – nõrk) ja aktiivsus (näit. aeglane – kiire). Semantilise diferentsiaali kasutamisel loometöö stradipunktina võime aga olla tunduvalt vabamad ja läheneda bipolaarsete skaalade valikule loovamalt.

Kunstikooli 3. aste valmis omale uurimisobjektiks religioonid – esmalt kaardistati grupihoiakuid ja seejärel asuti juba personaalselt igale religioonile olemuslikku uurima. Ootuspäraselt selgus, et teame ikka väga vähe ja oma arvamusi-hoiakuid kujundame eelkõige eelarvamuspõhiselt!

Saadud tulemusi interpreteerisime visuaalse metafoori kaudu, mis lähtus hoiakuid kajastavatest andmetest ning lähks tagasi uuritava objekti olemuse juurde. Milline värvitoon võiks olla sama hea, tugev, isiklik, kiire ja müstiline kui näiteks maausk või islam meie andmestikus? Milline kujund ja teose vorm aitaks seda kõige paremini väljendada? Kas soovitud idee tuleb paremini esile maali, installatsiooni, foto või hoopis performance’ina? Andmestikku tõlgendades lõid noored monokromaatilised teosed. Näituse jooksul lisanduvad (siis kui valmis saavad) ka noorte kirjalikud kokkuvõtted uuritud religiooni leviala, olemuse ja põhimõtete kohta. Head uurimist!

 

Esinevad: Alice, Tuule, Liisi, Mia, Nathali, Nana, Johanna ja Desiree.

Julgustas ja juhendas: Annely

Näitus on avatud märtsis Sally Stuudio projektiruumis ARS-i kunstilinnakus Pärnu mnt 154.

Uudise päises on kasutatud detaili Desiree Rosenthali koloreeritud papilõikest “Jehoova tunnistajad”, 2018

[1] Hoiak on inimese kalduvus hinnata millegi või kellegi olemust soosivalt või mittesoosivalt. Hoiakud on oma loomult püsivad ja vägagi inertsed…